>
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI Unvanı: Biraz Tatil (Prokopi Turizm Ticaret Limited Şirketi)  Telefon: 0530 215 77 87 E-Posta: bilgi@biraztatil.com 

1.2 - ALICI Adı Soyadı: Adresi: Telefon: E-Posta:

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.biraztatil.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda yaptığı tatil turu satın alma işlemine ilişkin olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

3.1 - ALICI, SATICI'nın www.biraztatil.com internet sitesinde satışa sunduğu aşağıdaki tatil turunu satın almıştır:

Tatil Turu: Tarih: Seyahat Süresi: Otel Bilgisi: Yeme-İçme Bilgisi: Fiyat:

3.2 - Yukarıdaki bilgiler, SATICI'nın internet sitesinde yer alan ilanlarda belirtilen özelliklere uygun olarak sunulmaktadır.

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN FİYATI

4.1 - ALICI, yukarıda belirtilen tatil turu için SATICI'ya ödeme yapmayı kabul etmektedir.

4.2 - Tatil turunun fiyatı, yukarıda belirtilen tur özelliklerine göre SATICI tarafından belirlenmiştir.

4.3 - Fiyatlar, KDV dahil olarak belirtilmektedir. Bunun dışında ekstra masraflar veya vergiler için ayrıca açıklama yapılmaktadır.

4.4 - SATICI, fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak, sözleşmenin yapıldığı tarihte belirlenen fiyat ALICI için bağlayıcıdır.

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1 - ALICI, www.biraztatil.com internet sitesinde belirtilen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ödeme yapacaktır.

5.2 - Ödeme seçenekleri ve ödeme koşulları, SATICI tarafından belirlenir ve internet sitesinde açıklanır.

5.3 - ALICI, ödeme işleminin gerçekleştirilmesi ile birlikte SATICI'ya ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

6.1 - ALICI, tatil turu satın alımından itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2 - Cayma hakkı süresi, malın teslimatı veya hizmetin ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu günü, tüketiciye malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı günü izleyen 14 gün sonunda sona erer.

6.3 - Cayma hakkının kullanımı için, ALICI'nın SATICI'ya yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

6.4 - Cayma hakkı kullanımı durumunda, SATICI, ALICI'nın ödediği bedeli cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 gün içinde iade edecektir.

MADDE 7 - TESLİMAT

7.1 - Tatil turu satışı, ALICI'nın ödeme işleminin gerçekleşmesi ile birlikte elektronik ortamda tamamlanmış sayılır.

7.2 - SATICI, tatil turuna ilişkin bilgi ve belgeleri elektronik ortamda ALICI'ya gönderir.

MADDE 8 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

8.1 - ALICI, satın aldığı tatil turuna ilişkin ödemeyi yapmazsa veya ödeme işlemini iptal ederse, SATICI tatil turunu ALICI'ya teslim etmeyebilir.

8.2 - ALICI'nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, SATICI'nın hakları saklıdır. Bu durumda SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın öngördüğü hakları kullanabilecektir.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1 - Taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda öncelikle SATICI ile ALICI arasında bir çözüm bulunmaya çalışılacaktır.

9.2 - Çözüm bulunamaması halinde, taraflar İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin yetkili olacağını kabul eder.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, ALICI tarafından www.biraztatil.com internet sitesinde yapılan satın alma işlemi ile birlikte kabul edilmiş sayılıdır.

MADDE 11 - EKLER

11.1 - İşbu sözleşme, www.biraztatil.cominternet sitesinde yayınlanan Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları ile birlikte okunmalıdır.

11.2 - İşbu sözleşmede belirtilmeyen konularda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

MADDE 12 - İLETİŞİM BİLGİLERİ

12.1 - SATICI ile ALICI arasındaki yazışmalar, SATICI'nın iletişim bilgilerinde belirtilen adres, telefon veya e-posta aracılığıyla gerçekleştirilir.

12.2 - SATICI, işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapması halinde, yeni iletişim bilgilerini derhal ALICI'ya bildirecektir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI tarafından www.biraztatil.com internet sitesinde yapılan tatil turu satın alma işlemi ile birlikte kabul edilmiş sayılır.

 
Beğendiğim Turlar
×